Formularz zgłoszeniowy koła

W celu usprawnienia komunikacji między Samorządem Studenckim a Kołami Naukowymi i Organizacjami Studenckimi powołany został Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Kół Naukowych – Maciej Pietrasz.

To właśnie z nim można kontaktować się w sprawach bieżących.

Maciej Pietrasz167832@stud.prz.edu.pl737 450 580

Aktualna baza Kół Naukowych znajduje się na liście kół, aktualizacje informacji odbywa się przez poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy