Prezydium

Prezydium

Kamil Chohura

Przewodniczący

Dawid Stawowy

Wiceprzewodniczący oraz Członek Prezydium ds. Kultury i Sportu

Filip Tlałka

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i jakości kształcenia

Konrad Łukiewicz

Członek Prezydium ds. Zarządzania i Organizacji

Karolina Rusinek

Członek Prezydium ds. Socjalno-Bytowych

Piotr Gul

Członek Prezydium ds. Partnerów zewnętrznych

Weronika Sawicka

Dyrektor Biura SSPRz