Prezydium

Prezydium

Jan Wrona

Przewodniczący

Oliwia Myszka

Wiceprzewodnicząca i Członek Prezydium ds. Organizacji Wydarzeń

Maciej Gacek

Członek Prezydium ds. Administracyjnych

Karol Burczy

Członek Prezydium ds. Marketingu

Justyna Witas

Członek Prezydium ds. Współpracy Zewnętrznej

Jan Goc

Członek Prezydium ds. Zarządzania Imprezami Masowymi

email: jgoc@ssprz.pl

Paweł Junik

Członek Prezydium ds. Socjalnych i Dydaktyki