Prezydium

Prezydium

Kamil Chohura

Przewodniczący

Filip Tlałka

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i jakości kształcenia

Ernest Dąbrowski

Członek Prezydium ds. Kół naukowych i organizacji studenckich

Piotr Gul

Członek Prezydium ds. Partnerów zewnętrznych

Paweł Gola

Członek Prezydium