Prezydium

Prezydium

Jan Wrona

Przewodniczący

Olga Gołacka

Wiceprzewodnicząca i Członek Prezydium ds. Współpracy Zewnętrznej

Maciej Gacek

Członek Prezydium ds. Zarządzania Imprezami Masowymi

Diana Gałuszka

Członek Prezydium ds. Marketingu

Anna Nieczaj

Członek Prezydium ds. Organizacji Wydarzeń

Jan Goc

Członek Prezydium ds. Socjalnych i Dydaktyki

email: jgoc@ssprz.pl