Parlament 2023

Przedstawiciele poszczególnych wydziałów w Parlamencie Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w kadencji 2023.

Wydział Zarządzania:

Wydział Mechaniczno-Technologiczny:

Wydział Chemiczny:

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki:

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa:

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury: