Stypendia

Na Politechnice Rzeszowskiej istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w postaci:

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z POWODU COVID-19

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Informacje ogólne

Stypendium socjalne i w zwiększonej wysokości

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Zapomoga

Stypendium rektora