O nas

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym , samorząd studencki tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Aby głos naszej społeczności był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybieramy swoich przedstawicieli. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują nas, dbają o nasze sprawy.

Organy Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów naszej uczelni. Aktualnie na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym liczba przedstawicieli studentów w Senacie Politechniki Rzeszowskiej, Radach Wydziałów oraz komisjach uczelnianych wynosi 20%.

Organy SSPRz:

 

Samorząd Studencki może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki. Swój formalny byt rozpoczął on wraz z transformacją ustrojową, w chwili wejścia w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym w 1990r.

Prezydium