O nas

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym , samorząd studencki tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Aby głos naszej społeczności był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybieramy swoich przedstawicieli. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują nas, dbają o nasze sprawy.

Organy Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów naszej uczelni. Aktualnie na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym liczba przedstawicieli studentów w Senacie Politechniki Rzeszowskiej, Radach Wydziałów oraz komisjach uczelnianych wynosi 20%.

Organy SSPRz:

Prezydium