Ubezpieczenia

Ubezpieczenia NNW i OC

Politechnika Rzeszowska wspólnie z ISIC Polska przygotował unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC. Ochrona udzielana jest 24 h na dobę na terenie Europy

UBEZPIECZENIE MOŻNA ZAKUPIĆ BEZPOŚREDNIO POPRZEZ LINK

Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A

  1. Wariant 1 – składka 55 zł z sumą ubezpieczenia NNW do 20 000 zł.
  2. Wariant 2 – składka 75 zł z sumą ubezpieczenia NNW do 40 000 zł.

Okres ubezpieczenia: od następnego dnia po opłaceniu ubezpieczenia do 30.09.2023

Do podstawowej polisy NNW (obydwa warianty) w Europie student/doktorant opcjonalnie może wykupić:

  1. OC w życiu prywatnym za 10 zł
  2. OC podczas praktyk, zajęć i staży (w tym także praktyk medycznych) w cenie 10 zł
  3. Rozszerzenie o uprawianie sportów ekstremalnych w cenie  20 zł

Suma ubezpieczenia NNW: 

20 000 zł – wariant 1

40 000 zł – wariant 2

Ochrona udzielana jest 24h na dobę na terenie Europy 

Uległem nieszczęśliwemu wypadkowi. Jak mogę zgłosić szkodę?
W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Europy należy dokonać zgłoszenia szkody w:
Wiener TU S.A.:
+48 22 469 69 69
kontakt@wiener .pl

LEGITYMACJA ISIC 
Karta uprawnia do zniżek w Polsce i za granicą oraz potwierdza status studenta.

W przypadku pytań i trudności – zapraszamy osobiście do Biura SSPRz (D.S. Promień, ul. Akademicka 1, pok. 23), oraz kontaktu telefonicznego 17 865 13 57, 17 865 16 61