Aktywne wakacje przedstawicieli Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej

Wielu osobom wakacje kojarzą się z czasem wolnym, a także odpoczynkiem od nauki. Skojarzenie to jest jak najbardziej słuszne, jednak przedstawiciele SSPRz lubią wykorzystać ten okres nieco bardziej aktywnie. Dlatego też chętnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pod koniec lipca bieżącego roku w Serocku odbyła się kolejna edycja obozu szkoleniowego POLIgon 2021. W inicjatywie organizowanej przez Forum Uczelni Technicznej wzięło udział około 80 studentów z trzydziestu pięciu różnych Uczelni z całego kraju. Politechnikę Rzeszowską w charakterze uczestników mieli okazję reprezentować Kamil Chohura (obecny przewodniczący SSPRz), Jan Goc, Konrad Łukiewicz oraz Dawid Stawowy. Doskonalili i pogłębiali oni swoją wiedzę z zakresu współpracy zewnętrznej, dydaktyki i spraw socjalnych oraz kompetencji liderskich. Warto wspomnieć, że wśród doświadczonych prelegentów znalazło się aż dwóch naszych absolwentów (byli przewodniczący SSPRz) Karol Fill i Michał Klimczyk. Przeprowadzili oni ciekawe zajęcia dzieląc się zarówno wiedzą teoretyczną, jak również nabytym doświadczeniem oraz cennymi uwagi i spostrzeżeniami skierowanymi do młodszych kolegów.

Sierpień rozpoczął się udziałem naszych samorządowych koleżanek Karoliny Rusinek i Weroniki Sawickiej w Akademii #zaPROJEKTowani organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tygodniowego pobytu w Słupsku uczestnicy podzieleni na specjalne zespoły projektowe mieli okazję nauczyć się jak budować i zarządzać zespołem, skutecznie prezentować swoje pomysły oraz poddawać je ewaluacji, wykorzystywać różne ogólnodostępne narzędzia do zarządzania oraz generowania nowych pomysłów, a także zgłębić informacje na temat pracy Project Managera. Akademia zakończyła się prezentacją wszystkich wypracowanych w tym okresie projektów, a efekty pracy dziewczyn powinniśmy zobaczyć już wkrótcw na naszej Uczelni. 

W dniach 26-29 sierpnia w Krakowie odbyła się VIII Konferencja Ekspertów Praw Studenta organizowana przez PSRP. Głównym celem wydarzenia było przygotowanie uczestników do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta w nadchodzącym nowym roku akademickim. Tematyka z tego zakresu została przedstawiona przez doświadczonych trenerów, którzy chętnie zaprezentowali również metody efektywnego przekazywania wiedzy. Przedstawicielem naszej uczelni była Lidia Śmigiel, która zdobytą wiedzę będzie mogła już za niedługo podzielić się ze studentami pierwszego roku. Warto wspomnieć, że każdy student rozpoczynający naukę na Uczelni ma ustawowe prawo do odbycia szkolenia wprowadzającego w życie akademickie. 

Liczymy, że nowe kompetencje i umiejętności zdobyte przez członków Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej zostaną pożytecznie wykorzystane w ich dalszej pracy!

red. Katarzyna Rozner

Obóz szkoleniowy POLIgon 2021 (na zdj. od lewej: Jan Goc, Kamil Chohura, Dawid Stawowy, Konrad Łukiewicz)
Akademia #zaPROJEKTowani (na zdj. Weronika Sawicka, Karolina Rusinek)
VIII Konferencja Ekspertów Praw Studenta (Lidia Śmigiel)