PAŹDZIERNIK PEŁEN SZKOLEŃ!

Red. Katarzyna Rozner

Październik zdecydowanie można nazwać miesiącem z dużą dawką wiedzy! Już od początku roku akademickiego przedstawiciele Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej przeprowadzili szereg szkoleń dla wszystkich studentów. 

Pierwszym z nich było szkolenie dla nowo wybranych Starostów pierwszego roku zorganizowane w pierwszym tygodniu nowego roku akademickiego. Pomimo wieczornej pory (ze względu na dostosowanie godziny do planu zajęć studentów) spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wszystkimi bieżącymi sprawami organizacyjnymi oraz podstawowymi zasada panujących na Uczelni.

Kolejnym wielkim wydarzeniem była seria obowiązkowych Szkoleń z Praw i Obowiązków Studentów dla wszystkich studentów pierwszego roku. W trakcie około godzinnej prelekcji  pogłębili oni swoją wiedze dotyczącą m.in. kształcenia, sposobu uczestnictwa w zajęć, savoir-vivre, spraw socjalno-bytowych, uczestnictwa w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Warto wspomnieć, że w tym roku na naszych spotkaniach zgromadziliśmy prawie dwa tysiące studentów. 

Szkolenie z Praw i Obowiązków Studentów zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej posiadających certyfikaty uczestnictwa   w Konferencji Ekspertów Praw Studenta. Wydarzenie to jest organizowane co roku przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Charakteryzuje się ono dużą dawką wiedzy oraz specjalnie przygotowanymi radami dla uczestników dotyczących metod skutecznej umiejętności przekazywania wiedzy.

Przez cały październik dwa razy w tygodniu odbywały się także szkolenia z Panem Maciejem Sytrną. Tematyka była mocno zróżnicowana, dlatego każdy zainteresowany student mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę miedzy innymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, promocji i zarządzaniem social mediami oraz kreowania siebie w Internecie, sposobów radzenia sobie ze stresem, kontaktu z partnerami zewnętrznymi i pozyskiwaniem funduszy, zarządzania projektami, zaawansowanej komunikacji

W każdy wtorek odbywały się otwarte spotkania Samorządu Studenckiego poprzedzone serią ciekawych spotkań m.in. z naszymi partnerami. Nowi uczestnicy mieli również okazję spotkania z doświadczonymi samorządowcami oraz byłymi przewodniczącymi SSPRz. Zaproszone osoby chętnie podzieliły się sowimi doświadczeniami oraz przekazali dobre rady na przyszłość młodszym kolegom.

Zdecydowanie wszystkie szkolenia oraz panele dyskusyjne można nazwać sukcesem!

Szkolenie dla starostów
Szkolenie z praw i obowiązków studenta