Kilka słów o Immatrykulacjach studentów pierwszego roku

Red. Katarzyna Rozner, Piotr Piątek 

W piątek, 1 października na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się uroczysta Immatrykulacja roku akademickiego 2021/2022. Nasza uczelnia w swoje mury przyjęła ponad 3000 nowych studentów. 

Na uroczystości oprócz samych studentów pierwszego roku obecni byli Dziekani danych wydziałów, a także przedstawiciele Wydziałowych Samorządów Studenckich. Przedstawili oni najważniejsze bieżące sprawy organizacyjne oraz zasady związane z kształceniem charakterystyczne dla każdego kierunku. Zachęcili oni również do uczestnictwa w kolejnych październikowych szkoleniach skierowanych bezpośrednio do studentów.

Ważnym elementem spotkania był wybór Starosty roku, czyli przedstawiciela studentów danego kierunku odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne. Wybory te przebiegły bardzo sprawnie i zostały podsumowane wręczeniem specjalnych pamiątkowych pakietów z gadżetami samorządowymi oraz zdjęciami. Studenci otrzymali także zaproszenia do udziału w grze miejskiej odbywającej się na Tereni Politechniki Rzeszowskiej oraz odbywającego się przez cały październik Oktobeer’a.

Cała immatrykulacja przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze, dzięki czemu nasi nowi koledzy i koleżanki z zainteresowaniem oraz uśmiechem rozpoczęli nową przygodę w swoim życiu.