Rzecznik Praw Studenta

Politechnika Rzeszowska jest uczelnią, która przez cały czas swojego istnienia stawiała i nadal będzie stawiała interes swoich żaków jako najwyższe dobro uczelni. Mając to na uwadze począwszy od 1 października 2021 r. została powołana do życia instytucja Rzecznika Praw Studenta.

Do najważniejszych zadań Rzecznika należy obrona praw wszystkich osób kształcących się w Politechnice Rzeszowskiej, mediacja w sytuacjach spornych i konfliktowych, stanie na straży przestrzegania praw studentów, interweniowanie w przypadku naruszania praw studentów oraz podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Jeżeli w Waszym odczuciu ktokolwiek narusza prawa studentów i doktorantów na naszej Uczelni, jesteście w trudnej do rozwiązania sytuacji związanej z tokiem studiów, jest ignorowany Wasz głos w sprawa ważnych dla Politechniki Rzeszowskiej, zapraszamy do kontaktu z Rzecznikiem Praw Studenta.

Bezpośredni kontakt do Rzecznika Praw Studenta:

dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz

rzecznik.praw@prz.edu.pl

Po więcej informacji zapraszamy na podstronę