Grupy Roczników

Drodzy studenci pierwszego roku,Odpowiadając na wasze pytania prezentujemy wam grupy FB poświęcone waszym rocznikom! Jest to doskonała okazja, by wcześniej poznać waszych kolegów i koleżanki, z którymi spędzicie chwile na zajęciach. Jest to także narzędzie, które z pewnością usprawni waszą komunikację. Serdeczenie polecamy wam dołączenie do waszej grupy.

Moderacja grupy zostanie oddana w ręce starosty roku w momencie jego wyboru

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,

Architektura PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/251707623136577/

Geodezja i planowanie przestrzenne PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/215874357093081/

Budownictwo PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/124774006417857/

Energetyka PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/362123392178791/

Transport PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/825321978373104

Inżynieria środowiska PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/1013975602741894/

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Inżyniera materiałowa PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/1211211605988513/

Inżynieria środków transportu PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/626940872029448/

Lotnictwo i kosmonautyka PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/3121096998174457

Mechanika i budowa maszyn – Rzeszów PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/3142297575998300

Mechatronika PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/1897041993798762/

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Rzeszów PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/268502565079247

Wydział Chemiczny

Biotechnologia PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/663720201692782/

Inżynieria chemiczna i procesowa PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/662160341409773/

Inżynieria farmaceutyczna PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/875669753373446/

Technologia chemiczna PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/222949643054094

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Automatyka i Robotyka PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/349293750205986/

Elektromobilność PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/336465094807463/

Elektronika i telekomunikacja PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/1157443564765403

Informatyka PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/199019825571228/

Elektrotechnika PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/248825843492440

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Inżynieria i analiza danych PRz 2021/2022https://www.facebook.com/groups/786694738664000/

Inżynieria w medycynie 2021/2022 PRz https://www.facebook.com/groups/757851574980939/

Matematyka PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/2790769814497026/

Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej

Zarządzanie i inzynieria produkcji – Stalowa Wola PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/606796000289470

Mechanika i budowa maszyn – Stalowa Wola PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/673184170746337

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Finanse i Rachunkowość PRz 2021/22 https://www.facebook.com/groups/349132240241755/

Bezpieczeństwo wewnętrzne PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/536443434376080/

Logistyka PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/1008518893233403

Zarządzanie PRz 2021/2022 https://www.facebook.com/groups/245104187255554

Grupy wydziałów:

https://www.facebook.com/groups/WBiISPRz/

https://www.facebook.com/groups/WBMiLPRz/

https://www.facebook.com/groups/WZPRz/

https://www.facebook.com/groups/WEiIPRz/

https://www.facebook.com/groups/WChPRz

https://www.facebook.com/groups/WMiFSPRz

https://www.facebook.com/groups/WMTPRz/