Przewodniczący komisji: Piotrek Gul

Kim jesteśmy?

Komisja ds. współpracy zewnętrznej jest organem samorządu, który w przeciwieństwie do większości komisji skupia się na kontakcie z instytucjami spoza Uczelni. Zadania naszej komisji to budowanie relacji z zewnętrznymi instytucjami i firmami, utrzymanie współpracy z nimi oraz wspieranie innych komisji Samorządu Studenckiego w ich działaniu.

Czym się zajmujemy?

Członkowie Komisji w imieniu Samorządu Studenckiego są w stałym kontakcie z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami regionu zapewniając korzyści dla obu stron. By usprawnić naszą pracę, członkowie komisji są przeszkoleni przez najlepszych studenckich szkoleniowców z pisania ofert współpracy, oraz prowadzenia i utrzymania współpracy.

Kogo potrzebujemy?

Do naszej komisji w szczególności zapraszamy grafików, osoby o lekkim piórze, zainteresowane i znające świat biznesu zwłaszcza lokalnego, kontaktowe oraz wytrwałe w poszukiwaniu informacji.