Przewodniczący komisji: Dawid Stawowy

Kim jesteśmy?

Komisja Sportu jest organem Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej odpowiadającym za organizacje ciekawych wydarzeń dla społeczności akademickiej. Działanie Komisji opiera się w głównej mierze na współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz przedsiębiorstwami. Dzięki temu członkowie komisji oprócz satysfakcji z działań projektowych, zyskują doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zewnętrznymi.

Czym się zajmujemy?

Naszym głównym celem jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększanie świadomości o zdrowych nawykach.

Przy organizacji wydarzenia współpracuje z szerokim gronem instytucji publicznych jak i firmami prywatnymi, dzięki czemu jej działalność jest interesująca zarówno ze strony uczestnika jak i organizatora.

Członkowie Komisji nieustannie wsłuchują się w oczekiwania studentów wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności akademickiej organizując wydarzenia, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Kogo potrzebujemy?

Jak każda komisja, zapewnia swoim członkom niezbędne narzędzia do pracy, możliwość rozwoju i uczestnictwa w ciekawych kursach podnoszących kwalifikacje. W szczególności istnieje zapotrzebowanie na osoby chcące pracować w kreatywnym zespole organizującym wydarzenia, ludzi dobrze czujących się w kierowaniu zasobami ludzkimi, pomysłowych i kreatywnych potrafiących wprowadzić pomysł w życie.