Przewodniczący komisji: Karolina Rusinek

Kim jesteśmy?

Komisja ds. Socjalnych i DS. to organ Samorządu Studenckiego odpowiedzialny za sprawy związane z miasteczkiem studenckim, atrakcjami, bezpieczeństwem, rozwiązywaniem bieżących problemów oraz podnoszeniem warunków życia studentów zakwaterowanych w Domach Studenckich.

Czym się zajmujemy?

Poza wyżej wymienionymi zajmujemy się również dbaniem o świadczenia materialne dla studentów poprzez branie czynnego udziału w uczelnianych Komisjach Stypendialnych, udoskonaleniem Regulaminu Świadczeń zapewniając przejrzystość zasad przyznawania stypendium oraz rozpowszechnianiem wiedzy na temat stypendiów wśród studentów. Członkom Komisji zapewniamy niezbędne narzędzia do pracy, możliwość rozwoju oraz wszelkie niezbędne kursy i szkolenia.

Kogo potrzebujemy?

Poszukujemy zwłaszcza osób zainteresowanych kwestiami prawnymi, którym nie jest obojętna jakość życia studentów oraz chcą rozwijać swoją ścieżkę merytoryczną i wiedzę z zakresu prawno-bytowego.