Przewodniczący komisji: Kamil Chohura

Kim jesteśmy?

Komisja do spraw prawnych i finansowych jest organem odpowiedzialnym za opracowywanie i wdrażanie kwestii prawnych oraz zapewniając odpowiedzialnąi transparetną działalność Samorządu.

Czym się zajmujemy?

Do zadań komisji należy przede wszystkim analiza, interpretacja i opracowywanie rozwiązań prawnych w działaniach Samorządu Studenckiego. Członkowie komisji są w stałym kontakcie z prawnikami i księgowymi, posiadają wiedzę z zakresu interpretacji oraz sporządzania uchwał, zarządzeń. Drugim wiądącym aspektem komisji są finanse w szczególności finanse publiczne oraz prawo zamówień publicznych.

Kogo potrzebujemy?

Potrzeba w szczególności osób chętnych do nauki kwesti związanych z prawem, zainteresowanych sporządzaniem pism oficalnych – uchwał, petycji, porozumień wniosków. Wiedzy dającej realny wpływ na swój rozwój osobisty w kontekście dalszej pracy zawodowej. Poszukujemy ludzi otwartych, bystrych chętnych przegladać stosy dokumentów.