Przewodniczący komisji: Maciej Gacek

Kim jesteśmy?

Komisja Dydaktyki i Praw Studenta jest organem Samorządu Studenckiego zajmującym się kwestiami związanymi z nauką – dydaktyką oraz jakością kształcenia na naszej Uczelni, dba o najwyższą jakość programów studiów pilnując przy tym interesów i praw studentów.

Czym się zajmujemy?

Komisja zajmuje się współtworzeniem systemu dbania o jakość kształcenia na naszej Uczelni, bierze udział w pracach nad Programami Studiów zapewniając najwyższy standard nauczania. Odpowiadamy za kontakt z Rzecznikiem Praw Studenta oraz dbamy o wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Członkowie komisji są obecni podczas istotnych dyskusji na tematy związane ze Szkolnictwem Wyższym czy kwestiami regulaminowymi, a także odpowiadają za szkolenia z praw i obowiązków studenta oraz stanowią wsparcie dla starostów.

Kogo potrzebujemy?

Komisja stworzona jest dla osób chcących mieć realny wpływ na szkolnictwo wyższe, zainteresowanych kwestiami prawnymi, chcących rozwijać swoją wiedzę merytoryczną. Członkowie mają możliwość uczestniczenia w wielu ogólnopolskich konferencjach oraz przygotowania się na rekrutację do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.