Studenckie Koło Naukowe Mechaników Politechniki Rzeszowskiej – Sekcja Samochodowa

Opiekun: dr inż. Paweł Wojewoda

Cele i zadania Koła

  1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji jego członków na temat motoryzacji i kierunków jej rozwoju.
  2. Organizowanie seminariów, konferencji, eventów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
  3. Organizowanie wyjazdów na salony i wystawy motoryzacyjne.

Korzyści z przystąpienia do Koła

  1. Udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu.
  2. Praktyczne wykorzystywanie aparatury badawczej w KPSiIT.
  3. Prowadzenie badań naukowych, opracowywanie referatów, ich publikacje i udział w Konferencjach i Sympozjach Naukowych.