Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej BRIEF

Opiekun: dr Hanna Hall, mgr Ewelina Nycz

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej „Brief” jest jednym z największych kół naukowych na Politechnice Rzeszowskiej. Będąc członkiem tej organizacji nie sposób się nudzić, bowiem koło jest organizatorem licznych eventów znanych w całej Polsce. Jednym z takich jest ADventure – Nocne Spotkanie z Reklamą, które polega na pokazie różnych ciekawych, nieraz śmiesznych reklam z całego świata. Podczas pokazu nie brakuje różnych konkursów z nagrodami, które pochodzą od naszych sponsorów. Innym wydarzeniem, które jest organizowane przez SKNKM Brief to A[u]kcja Trzy Serca. Jest to inicjatywa która polega na pozyskiwaniu przedmiotów od sławnych osób, a dochód z ich sprzedaży jest w całości przeznaczany na szczytny cel. W poprzednich edycjach nasza aukcja była wspierana przez takie osoby jak Bracia Golec, Krzysztof Hołowczyc czy Jerzy Buzek. Ponadto liczne imprezy integracyjne oraz możliwość uczestnictwa w wielu konferencjach naukowych dodatkowo uatrakcyjnia uczestnictwo w tym kole.