Naukowe Koło Geodetów „GLOB”

Opiekun: dr inż. Grzegorz Oleniacz

Historia NKG „GLOB” rozpoczęła się w 2004 roku na ówczesnym Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz. Od tego czasu w pracy Koła aktywnie uczestniczyło ponad stu studentów. Członkowie NKG „GLOB” dali się poznać społeczności akademickiej poprzez organizację cyklicznych spotkań studenckich. Nie zabrakło pracy badawczej, co zaowocowało publikacjami naukowymi. NKG „GLOB” ze swoją działalnością wychodzi również poza mury Uczelni, aktywnie promując Politechnikę Rzeszowską poprzez udział w imprezach okolicznościowych oraz wizyty w szkołach oraz organizację szkoleń i prelekcji dla ich uczniów.
Najważniejsze cele i zadania NKG GLOB to:

  1. Rozwijanie form aktywności poszerzających zainteresowania i pogłębiających wiedzę studentów.
  2. Budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów.
  3. Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.
  4. Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
  5. Promocja Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz aktywności studenckiej poza murami Uczelni.