Koło Naukowe Something About IT Security

Opiekun: dr inż. Mariusz Nycz

Koło Naukowe Something About IT Security działa na Politechnice Rzeszowskiej od 2012 roku. Tematyka działań naszego koła to szeroko pojęte bezpieczeństwo systemów, sieci i informacji. Tematy poruszane w ramach działalności naszego koła, to m.in. ochrona danych, analiza podatności, testy penetracyjne, socjotechnika czy kryptologia. Celem koła jest stworzenie środowiska oferującego możliwości rozwoju studentom zainteresowanym cyberbezpieczeństwem, a także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń cybernetycznych.