Koło Naukowe Interakcji Człowiek – Komputer GEST

Opiekun: dr inż. Tomasz Kapuściński

Koło Naukowe Interakcji Człowiek – Komputer GEST (KN GEST) działa na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Koło Naukowe Interakcji Człowiek – Komputer GEST zostało zarejestrowane 20.10.2011 r. i działa na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej przy Katedrze Informatyki i Automatyki. Nazwa GEST powstała w wyniku połączenia pierwszych liter słów gestures, emotions, science, technology i nawiązuje do tematyki podejmowanych prac dotyczących technicznych aspektów wzajemnego oddziaływania pomiędzy człowiekiem a komputerem zachodzącego za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Tematem wiodącym jest wykorzystanie środków informatycznych do konstruowania urządzeń technicznych wspomagających osoby niepełnosprawne.