Koło Naukowe Budowlanych – Sekcja Konstrukcyjna

Opiekun: dr inż. Zdzisław Pisarek

Głównymi celami członków Koła jest:
Poszerzenie wiedzy z dziedziny konstrukcji budowlanych poza zakres programu studiów, Uczestnictwo w pracach naukowo – badawczych,
Samorozwój naukowy i zdobycie umiejętności interpersonalnych
Nawiązanie kontaktów z członkami Kół Naukowych z innych uczelni i z osobami z poza uczelni,
Integracja i wymiana poglądów i innymi osobami w ramach Koła

.