Przewodniczący komisji: Weronika Sawicka

Kim jesteśmy?

Dyrekcja Biura to jeden z najważniejszych organów pracy wykonawczej Samorządu Studenckiego. Odpowiada za ruchomości Samorządu, koordynuje pracę biura oraz dostęp do niego.

Czym się zajmujemy?

Do zadań działalności Biura należą między innymi projekty „Studenckie Mikołajki” „Kalendarz Akademicki”, działalność wydawnicza, w tym odbiór i przekazywanie korespondencji, kontakt z prasą i mediami, koordynacja pracy wolontariuszy przy wydarzeniach, przygotowanie kartek świątecznych oraz zapewnienie odpowiedniej atmosfery i komunikacji w Samorządzie Studenckim. Jak każda komisja zapewnia członkom niezbędne narzędzia do pracy, możliwość rozwoju oraz niezbędnych kursów i szkoleń.

Kogo potrzebujemy?

Potrzeba w szczególności: copywriterów potrafiących sporządzać artykuły do gazet, osób komunikatywnych do zarządzania biurem, wielozadaniowców którzy potrafią skoordynować działania wolontariuszy, sekretarzy do sporządzania protokołów oraz pism wychodzących.